przejść kontrolę bezpieczeństwa przed lotem

Jak sprawnie przejść kontrolę bezpieczeństwa przed lotem

by Traveler

Przedmioty, które chcemy wnieść na pokład powinny być odpowiednio zapakowane.

Oto kilka istotnych porad odnośnie: płynów, żeli i aerozoli

Przedmioty te wolno przenieść przez Punkt Kontroli Bezpieczeństwa pod warunkiem, że są one umieszczone w pojemnikach o objętości 100 ml/100 g lub mniejszych i wszystkie pojemniki mieszczą się w jednej, przezroczystej, zamykanej torebce plastikowej o objętości nie przekraczającej jednego litra. Przybliżone wymiary takiej torby to 22 cm x 15 cm. Jeden pasażer może przenieść jedną torebkę.

Dozwolone jest wnoszenie na pokład samolotów jedzenia dla niemowląt w tym min.: mleka w proszku, mleka płynnego, wody i soków owocowych w ilościach przeznaczonych do spożycia w trakcie podróży.

Jeżeli na pojemniku nie „wpisano fabrycznie” jego pojemności, pojemnik taki może zostać zakwestionowany jako posiadający pojemność większą niż 100 ml i usunięty z bagażu.

Leki

Leki można przewozić w bagażu podręcznym pod warunkiem, że są niezbędne dla pasażera. Leki powinny znajdować sie plastikowej torebce i należy zgłosić ich posiadanie kontrolerowi przed rozpoczęciem kontroli. Kontroler może poprosić o udowodnienie autentyczności leków (zaświadczenie od lekarza).

Żywność

Produkty w stanie stałym, takie jak czekolada, kanapki, warzywa i owoce są dozwolone w dowolnych ilościach (z zastrzeżeniem przepisów celnych). Żywność w płynie, taka jak jogurty, kremy, dżemy i galaretki, podlega ograniczeniom objętości pojemnika ? 100 ml i pojemniki te muszą się mieścić w 1-litrowej plastikowej torebce.

Wszelkiego rodzaju przybory kuchenne powinny znajdować sie w bagażu rejestrowanym (nie wolno posiadać ich w bagażu podręcznym).

Przed każdą podróżą należy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym kraju.

Ciekawe artykuły