Kolizja na drodze i co dalej? Likwidacja szkód

Kolizje na drogach to chleb powszedni zwłaszcza w dużych i zatłoczonych miastach. Dochodzi tam do setek zderzeń w ruchu drogowym.

Często jednak nie trzeba wzywać policji, a uczestnicy zdarzenia bez problemu dochodzą szybko do porozumienia. Dzieje się tak kiedy wina jednego ze sprawców jest ewidentna i poczuwa się on do tej winy.

 

W większości przypadków nie będzie potrzebna interwencja policji, ponieważ kolizja drogowa, o ile nie doszło w niej do poważnych skutków zdrowotnych nie jest niczym nadzwyczajnym. Możemy porozumieć się samodzielnie z jej uczestnikami i doprowadzić do procesu likwidacji szkody przez ubezpieczyciela osoby, która kolizję spowodowała.

 

CO ROBIĆ GDY UCZESTNICZYLIŚMY W KOLIZJI DROGOWEJ?

W pierwszej kolejności, po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i upewnieniu się, że nie ma osób rannych powinniśmy przede wszystkim skontaktować się z naszym ubezpieczycielem. Konieczne będzie oczywiście wypełnienie tzw. oświadczenia sprawcy szkody.

To prosty dokument, który również warto wozić ze sobą w samochodzie na wypadek takich zdarzeń. Będziemy wtedy lepiej przygotowani. Dokument taki musi zawierać pełne dane posiadaczy pojazdów, numery rejestracyjne, a także co najważniejsze numer polisy ubezpieczeniowej. Warto również spisać dane świadków, o ile wyrażą na to zgodę. Ich opinia może być również pomocna w procesie likwidacji szkody i zdecydowanie warto o to zabiegać. Nikogo jednak nie zmuszajmy na siłę, ponieważ nie jest to obowiązkiem osoby, która jest świadkiem kolizji drogowej.

Po przesłaniu następnie wszystkich dokumentów z podpisem obu stron zdarzenia do ubezpieczyciela przystąpi on do oceny sytuacji, wyliczenia poniesionych przez nas strat i straty te zostaną w dalszej kolejności nam zrekompensowane.

 

KONIECZNIE WEZWIJ POLICJĘ W NASTĘPUJĄCYCH SYTUACJACH:

– sprawca wypadku lub kolizji nie poczuwa się do winy, a wina ta w Twoim mniemaniu jest ewidentna.

– sprawca nie posiada aktualnego ubezpieczenia OC

– sprawca wypadku jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

– w wypadku są ofiary śmiertelne lub ranne osoby.

– Twój samochód jest w trakcie kredytowania przez bank.


Brak opinii

Email tylko do rejestracji. Wymagane pola oznaczone *