Ulga rehabilitacyjna na kolonie dla dzieci

Ulga rehabilitacyjna polega na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne i pozostałe, których celem było ułatwienie życiowych czynności. Przysługuje ona osobom niepełnosprawnym, jak i również osobom, które w danym roku podatkowym miały na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Umożliwia też odliczenie wydatków na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży.

 

Istnieją dwa rodzaje odliczeń kosztów. Pierwszy z nich jest nielimitowany, z tym że wiąże się z koniecznością udowodnienia poniesionych wydatków. W tym przypadku istnieje możliwość odliczenia całości poniesionych kosztów. Drugi z kolei jest limitowany kwotowo, to znaczy, że odliczenie przysługuje tylko do określonej kwoty. Za przykład posłużyć tu może koszt utrzymania psa przewodnika, posiadającego status psa asystującego, przy którym limit poniesionych kosztów wynosi 2 280 złotych.

 

Na co można wykorzystać ulgę rehabilitacyjną?

Możliwości jest bardzo wiele. Może to być adaptacja mieszkań i budynków do potrzeb niepełnosprawnego; wydatki na samochód dla osoby niepełnosprawnej; zakup i naprawę sprzętu, który konieczny jest do rehabilitacji czy też odpłatne pobyty na turnusach rehabilitacyjnych oraz leczeniach w miejscach uzdrowiskowych.

W przypadku posiadania dzieci, ciekawą opcją wydaje się być możliwość odliczenia kosztów kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Co interesujące, ulga ta dotyczy zarówno dzieci niepełnosprawnych, jak i dzieci do 25 roku życia, których rodzice posiadają status niepełnosprawności.

 

Ulga ta nie jest związana z limitem, co oznacza, że odliczyć można całość poniesionych kosztów. Muszą to być jednak faktyczne wydatki poniesione, odliczeniu nie podlegają bowiem dofinansowania wakacji przez instytucje zewnętrzne, na przykład przez zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Odliczyć można również koszty dojazdu dziecka do danego miejsca kolonii czy obozu.

W momencie składania zeznania podatkowego nie są potrzebne żadne dowody poniesionych kosztów, jednak należy je przechowywać na wypadek kontroli do 5 lat.

 

Warto pamiętać o możliwościach jakie daje ulga rehabilitacyjna, bo pozwala ona na odliczenie znacznej części poniesionych wydatków. Szczególnie korzystne wydaje się to w przypadku finansowania kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży, które mogą dzięki temu udać na się wymarzony wypoczynek.

 

Źródło: rozliczeniepit.pl/ulgi-i-odliczenia/ulga-na-kolonie-i-obozy-dla-dzieci-i-mlodziezy/


Brak opinii

Email tylko do rejestracji. Wymagane pola oznaczone *